GEWOAN MINSKEN BESTELLEN

Op woensdag 16 september vond de opening plaats van de expositie Gewoan minsken.  Anderhalf jaar zijn Lucie Groenedal en Susan Konst in een gezamenlijk kunst- en schrijfproject bezig geweest met het maken van allerhande portretten, objecten, verzen en verhalen. De kunstuitingen komen voort uit ontmoetingen die ze hadden met mensen uit De Ielânen in Sneek. Het resultaat van het project is een boekje waarin al deze verhalen en kunstwerken terugkomen. Dit boekje werd na de opening overhandigd aan Jannewietske de Vries van de Gemeente  Súdwest Fryslân.

 

Kijk voor een eerste impressie:

https://youtu.be/KXMJnkWQvv8 

Het boekje is voor  € 12, 50 te koop bij de receptie van De Ielânen in Sneek en bij de servicebalie van Jumbo Altenburg in Sint Nicolaasga.  

U kunt het boek ook in twee stappen bestellen:

Stuur een mail naar skonst63@gmail.com

Maak  € 12, 50 over op NL30 INGB 0005283167 ten name van  S.J.M. KONST

onder vermelding van BOEK.

Indien u het boek toegestuurd wilt krijgen, is de prijs inclusief verzendkosten €17,00.  

Joure

© 2019 - Crebis

  • Facebook Social Icon