DIENSTEN

Uw levensverhaal vormt een rijke bron van kennis en ervaring. Wie over de eigen geschiedenis vertelt of schrijft, kan antwoorden vinden op levensvragen. Als grondbeginsel geldt, dat het geven van betekenis onlosmakelijk verbonden is aan uw levensloop. Voor hulp bij het leren snappen van uzelf, biedt Crebis onderstaande diensten aan:

  • het leggen van de levenslijn, waarbij wij het vertelde verhaal opschrijven

  • biografische coachingsgesprekken; u vertelt uw verhaal en gaat op zoek naar het antwoord op de vraag die u zichzelf stelt

  • coaching op basis van socratische gesprekken 

  • hulp bij het schrijven van het levensverhaal indien uzelf, uw partner of naaste in een moeilijke levensfase verkeerd    

_____________________________________________________________________________________

​In de praktijk van alledag, verricht u uiteenlopende handelingen. Bij de meeste ervan
denkt u niet meer na. Meestal kunt u wel uitleggen hoe u tot handelen komt omdat er
gedachten, overtuigingen en regels aan ten grondslag liggen. De wens goed te doen, vormt samen met waarden en normen de basis van die gedachten, overtuigingen en regels. Crebis biedt begeleiding aan groepen die op systematisch en methodisch wijze met elkaar in gesprek willen gaan over ethische dilemma's.

  • Moreel beraad    

_____________________________________________________________________________________

 

Vragen kunt u stellen via skonst63@gmail.com. Indien u belangstelling heeft voor een van de genoemde diensten, kunt u via de mail een offerte aanvragen. 

Joure

© 2019 - Crebis

  • Facebook Social Icon